هنر سرای چلیپا
محفلی برای هنر دوستان
لینک دوستان

خط شکسته

رواج خط نستعلیق و نیاز به تند نویسی موجب شد که از اوایل قرن یازدهم تا حدودا اواخر دوره صفویه ( خط شکسته نستعلیق ) ظهور کرد که نخست چندان تفاوتی با نستعلیق نداشت فقط برخی از حروف بر اثر سرعت قلم ، شکسته و خردتر نوشته می شد ودر بعضی جاها حروف و کلمات منفصل به صورت متصل در می آ مد .

در خط شکسته دو طرز عمده محسوس بوده است : 1- ساده وروشن 2- پیچیده و درهم .

مرتضی قلی خان شاملو و محمد شفیع هروی معروف به شفیعا ، خط شکسته را به صورتی زیبا می نوشتند واز پیشقدمان خوشنویسی اند ، اما کمال جلوه وزیبایی این خط با قلم هنرمند درویش عبدالمجید طالقانی تحقق یافت که به این خط صورت خاص و معین بخشید.

شکسته از لحاظ سرعت در نوشتن در درجه اول خطوط است . خطی است ظریف ، زیبا و تمام دور با اندکی سطح ، حرکت قلم ودست در آن آزادتر از نستعلیق است .

در شکسته به پیروی از نستعلیق که سادگی وروشنی وخوانا بودن مطلوب است ، پیوستگی زیاد، درهم یا بی نقطه نوشتن مشهود است . حرکت موزون و چالاکی قلم در شکسته ، حروف وکلمات درشت وریز پدید می آورد ، که ایجاد هماهنگی بین آنها خود از مظاهر لطیف هنر خوشنویسان زبر دست است .خط شکسته را می توان سومین جلوه تجلی ذوق وقریحه هنری ایرانیان در خط وخوشنویسی نامید که به کمال پختگی و زیبایی رسیده است .

 

 

 

[ جمعه ششم مهر ۱۳۸۶ ] [ 16:44 ] [ محمد قلیزاده جهرمی ]
درباره وبلاگ

محمد قلیزاده جهرمی
عضو انجمن خوشنویسان ایران
مشتاقانه منتظر دریافت نظر - پیشنهاد و انتقاد سازنده ی دوستان از طریق نظرات وبلاگ می باشم...
امکانات وب